19:19 ICT Chủ nhật, 21/10/2018

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2381

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61801

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1666876

Quảng cáo trái

Happy Teacher day
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin điều hành

Happy Teacher day
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Quy chế thực hiện Dân chủ trường học

Thứ sáu - 25/01/2013 16:30
                          
SỞ GD - ĐT TỈNH NAM ĐỊNH
TRUNG TÂM GDTX B Ý YÊN
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

                                        
                  
QUY CHẾ
thực hiện dân chủ trong hoạt động của trung tâm
                                                          
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 ngày 21/9/2013 của Giám đốc trung tâm GDTX B Ý Yên)
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 
  Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong trung tâm:
1. Thực hiện Luật Giáo dục (sửa đổi năm 2005) và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động  của nhà trường.
            2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể sư phạm, nhân viên, học sinh trong trung tâm theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động củẩmtung tâm, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.
Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong trung tâm: 
          1. Phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động GD-ĐT tại trung tâm. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành.
          2. Chống hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của trung tâm.
 
CHƯƠNG II
MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM ĐỐC:
  Điều 3: Giám đốc có trách nhiệm:
1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của trung tâm.
         2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của trung tâm, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của học sinh theo quy chế này.
           3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trung tâm thông qua họp Hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân... và có biện pháp, giải pháp đảm bảo sự  lãnh đạo của chi bộ Đảng trung tâm theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của  Giám đốc và phát huy vai trò của các đoàn thể trong trung tâm.
          4. Thực hiện dân chủ trong trung tâm, giải quyết đúng chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, của  trung tâm và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của  Giám đốc.
          5. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý  trung tâm, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của trung tâm.
6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. 
7.Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:       
            - Hàng tháng họp giao ban theo Quy chế làm việc của trung tâm để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó đề ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.
- Họp hội đồng giáo dục của trung tâm theo Quy chế làm việc đã ban hành.
- Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trung tâm.
- Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ, nhân viên về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của trung tâm, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân. 
          - Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong trung tâm tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.             
 
MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
 
  Điều 4: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trung tâm có trách nhiệm: 
1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 7 của quy chế này. 
3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong trung tâm. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
4. Thực hiện đúng quy định của Luật cán bộ công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm.
5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của trung tâm.
 
MỤC III: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHẢI ĐƯỢC BIẾT
 
 Điều 5: Những việc phải được biết bao gồm:
1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm.
3. Các khoản đóng góp của học sinh, kinh phí hoạt động của trung tâm bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.
4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong trung tâm đã được kết luận.
5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
6. Những vấn đề về tuyển sinh, chuyển đến, chuyển đi của học sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học.
7. Nhận xét đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm. 
 Điều 6. Những vấn đề được biết sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau:
          - Niêm yết tại cơ quan.
          - Thông báo tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học.
          - Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
          - Thông báo cho Tổ trưởng các tổ để tổ trưởng biết và thông báo đến, cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong tổ.
          - Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành công đoàn trung tâm, BCH Công đoàn có trách nhiệm thông báo tới tổ chức, Công đoàn viên do mình phụ trách.
 
MỤC IV: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA Ý KIẾN
 
 Điều 7: Những việc tham gia ý kiến gồm:
1. Kế hoạch hoạt động năm học của trung tâm.
2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong trung tâm.
3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm, các hoạt động dịch vụ của trung tâm.
5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.
6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.
7. Nội qui, quy định, quy chế làm việc của trung tâm. 
          Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận để từng thành viên tham gia ý kiến.
 
MỤC V: NHỮNG VIỆC HỌC SINH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN:
 
          Điều 8:  Học sinh được biết những nội dung sau đây:
1. Chủ trương, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và những qui định của trung tâm đối với học sinh.
2. Kế hoạch tuyển sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo, kết quả học tập rèn luyện có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo qui định.
3. Chủ trương kế hoạch tổ chức cho học sinh phấn đấu gia nhập các tổ chức đoàn thể trong trung tâm. 
          Điều 9. Những việc học sinh được tham gia ý kiến:
          1- Nội qui học sinh và qui định có liên quan đến học sinh.
          2- Tổ chức phong trào thi đua.
          3- Việc tổ chức giảng dạy học tập trong trung tâm có liên quan đến quyền lợi của học sinh. 
          4- Thông qua đại diện tham gia bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ giáo viên trung tâmtheo tiêu chí đánh giá hiệu quả quá trình tổ chức dạy học vào cuối mỗi học kỳ của năm học.
          Điều 10. Những nội dung học sinh được tham gia ý kiến được công khai bằng những hình thức sau:
          - Niêm yết hoặc thông báo công khai những qui định về tuyển sinh, nội qui học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kỷ luật. 
          - Định kỳ ít nhất trong năm học 2 lần tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của học sinh để  thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa trung tâm với gia đình học sinh, thông báo kết quả học tập rèn luyện của học sinh. 
          - Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho trung tâm tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của  học sinh và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho Giám đốc. 
          - Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để học sinh, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.
 
MỤC VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC TRONG TRUNG TÂM
 
          Điều 11. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong trung tâm:
          Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong  trung tâm là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
1. Phối hợp với trung tâm trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trung tâm.
2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.
3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ tronẩmtung tâm để đề nghị Giám đốc giải quyết. Giám đốc không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. 
          Điều 12. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trung tâm:
1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng trung tâm giải quyết các vấn đề sau đây:
1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa trung tâm, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.
1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với trung tâm, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong trung tâm.
 
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
- Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm.
- Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trung tâm thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo qui định.
- Giám đốc có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong qui chế này phù hợp thực tế của trung tâm .        
 
                                                                                                                                             GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
                                                                                                                                Nguyễn Trọng Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu về tỉnh Nam Định

Nam Định là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía bắc, tỉnh Ninh Bình ở phía nam, tỉnh Hà Nam ở phía tây bắc, giáp biển (vịnh Bắc Bộ) ở phía đông. Với diện tích 1.669 km², địa hình Nam Định có thể chia thành 3 vùng. Vùng đồng bằng...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên