19:44 ICT Chủ nhật, 21/10/2018

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 2457

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61877

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1666952

Quảng cáo trái

Happy Teacher day
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Trang nhất » Tin Tức » Thông tin điều hành

Happy Teacher day
Giáo dục phổ thông
Giao dục thời đại

Nội quy trường học

Thứ sáu - 25/01/2013 16:34
Nội quy trường học

Nội quy trường học

SỞ GD - ĐT TỈNH NAM ĐỊNH
TRUNG TÂM GDTX B Ý YÊN
 

Số:27 /QĐ- TTGDTXB YY
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                 Ý Yên, ngày 21 tháng 9  năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
                         V/v ban hành nội quy  trung tâm GDTX B huyện Ý Yên                           
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX B HUYỆN Ý YÊN
 
       - Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc đổi tên “Trung tâm GDTX Ý Yên B” thành “Trung tâm GDTX B huyện Ý Yên’’ thuộc sở GD-ĐT tỉnh Nam Định,
       - Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan,
       - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 01, ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
       - Căn cứ theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của trung tâm,
           
QUYẾT ĐỊNH:

 
          Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này  Nội quy của trung tâm GDTX B huyện Ý Yên.
          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Điều 3. Cán bộ trung tâm, Tổ trưởng các Tổ và người đứng đầu các tổ chức Hội, Đoàn thể trong trung  tâm cùng toàn thể Giáo viên, Nhân viên đang làm việc tại trung tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                              
- Sở GD- ĐT (để b/c)
- Ban tổ chức Huyện Uỷ
- Phòng GDCN& GDTX, Sở GD-ĐT (theo dõi);                                                  Nguyễn Trọng Nghĩa         
 
SỞ GD - ĐT TỈNH NAM ĐỊNH
TRUNG TÂM GDTX B Ý YÊN
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

 
NỘI QUY TRUNG TÂM GDTX B HUYỆN Ý YÊN
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-TTGDTXB.YY ngày21 tháng 9 năm 2013của  Giám đốc trung tâm GDTX B huyện Ý Yên.)
                                          
CHƯƠNG I
VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM
 
          Điều 1. Vị trí:
  Trung tâm GDTX B huyện Ý Yên có tiền thân là trường trung học Bổ túc Văn hoá cụm miền Yên Thắng được thành lập năm 1982, đến năm 2001, nhà trường được bổ sung nhiệm vụ và đổi tên thành “Trung tâm GDTX Ý Yên B”, ngày 11 tháng 5 năm 2009, UBND tỉnh Nam Định có quyết định số 958, đổi tên thành “Trung tâm GDTX B huyện Ý Yên”. Trung tâm trực thuộc Sở GD-ĐT Nam Định là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Thực hiện các chức năng của trung tâm GDTX cấp huyện theo Quy chế của Bộ GD-ĐT.
2. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; phân công nhiệm vụ công tác, giảng dạy của cán bộ, giáo viên,  nhân viên phù hợp với năng lực, sở trường và thực tế.
3. Tuyển sinh và tiếp nhận, vận động và đáp ứng mọi nhu cầu của người học phù hợp với chức năng nhiệm vụ của trung tâm, quản lý học sinh, học viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng.
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
7. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên tham gia hoạt động xã hội.
8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
 
CHƯƠNG II
CHẾ ĐỘ VÀ TRÁCH NHIỆM
 
Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc:
1. Xây dựng, tổ chức bộ máy của trung tâm;
2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trung tâm, phát huy vai trò của từng cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và với địa phương trong tổ chức các hoạt động của trung tâm ; thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ, của trung tâm theo quy định;
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;
4. Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên;
5. Quản lý học sinh, học viên và các hoạt động của người học do trung tâm tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
6. Là chủ tài khoản quản lý tài chính, tài sản của trung tâm;
7. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trung tâm; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;
8. Thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo phân công, chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động của trung tâm.
       Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó giám đốc:
       1. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được  phân công;
       2. Cùng với Giám đốc chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;
       3. Thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của trung tâm khi được Giám đốc uỷ quyền.
       Điều 5. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Giám đốc, Phó giám đốc:
       Nội dung này được ban hành văn bản quy định riêng.
Điều 6. Tổ chuyên môn:
Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng , nếu trong tổ có trên 10 giáo viên trong biên chế có thể có thêm 1 tổ phó, chịu sự quản lý chỉ đạo của Giám đốc, tổ trưởng và tổ phó do Giám đốc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.
Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, tổ trưởng chịu trách nhiệm hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của trung tâm;
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.
Điều 7. Tổ Hành chính - Văn phòng:
Trung tâm có một tổ hành chính-văn phòng, gồm viên chức làm công tác kế toán, văn thư,  thủ quỹ, thư viện, thiết bị, y tế trường học và nhân viên bảo vệ, phục v ụ.
Tổ hành chính- văn phòng có tổ trưởng , do Giám đốc bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.
       Điều 8. Chế độ trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên:
1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:
- Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; giảng dạy, hướng dẫn thực hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;
- Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;
- Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục;
- Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm GDTX do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành; thực hiện quyết định của Giám đốc, chịu sự kiểm tra của Giám đốc và các cấp quản lý giáo dục;
- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;
- Phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, với gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định như vừa nêu, còn có những nhiệm vụ sau đây:
- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;
- Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;
- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;
- Báo cáo thường kỳ và theo yêu cầu về tình hình của lớp với Giám đốc.
3. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên THPT được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đoàn trung tâm và tham gia các hoạt động với địa phương.
 4. Giáo viên có những quyền sau đây:
- Được trung tâm tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh;
- Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;
- Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý tâm;
- Được hưởng lương và phụ cấp theo quy định khi được cử đi học để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;
- Được tham gia dạy thêm theo quy định, được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác khi được sự đồng ý của Giám đốc.      
- Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
- Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
5. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền như vừa nêu, còn có những quyền sau đây:
- Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;
- Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;
- Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;
- Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày;
- Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.
6. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành và phù hợp với thực tế công tác được phân công.
Điều 9. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục:
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của Giám đốc, Phó giám đốc, giáo viên, nhân viên phải  mẫu mực, trong sáng, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.
2. Trang phục của Giám đốc, Phó giám đốc, giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.
Điều 10. Các hành vi Giám đốc, Phó giám đốc, giáo viên, nhân viên không được làm:
       1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh, đồng nghiệp, người khác.
       2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục.
4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
5. Hút thuốc; uống rượu, bia; nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang dạy học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường.
Điều 11. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, bộ phận:
       Nội dung này được ban hành văn bản quy định riêng.
 
                                                                                                   CHƯƠNG III
                                                                                             CÁC MỐI QUAN HỆ
Điều 12. Quan hệ với cấp ủy Đảng trong trung tâm:
        Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với công tác Chính quyền của trung tâm theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; chi bộ Đảng lãnh đạ trung tâm và các tổ chức Đoàn thể trong đơn vị bằng chủ trương, nghị quyết.
          Điều 13. Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong trung  tâm:
          Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong trung tâm là quan hệ phối hợp và liên tịch.
          Phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn bộ các hoạt động giáo dục của trung
tâm.
          Liên tịch trên cơ sở dự thảo các chương trình, kế hoạch đề ra tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung hoàn thiện để đi đến thống nhất các nội dung hoạt động của  trung tâm
          Thành phần trong hội nghị liên tịch của trung tâm bao gồm: Bí thư chi bộ Đảng,
Giám đốc, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên,... Liên tịch mở rộng có thêm Trưởng ban thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng.
Điều 14. Quan hệ với lãnh đạo cấp trên, với Chính quyền địa phương và với Ban đại diện cha mẹ học sinh:
          Chấp hành nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và của các cơ quan quản lý cấp trên về tất cả các mặt công tác của trung tâm; chủ động báo cáo đề xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến trung tâm .
          Chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục củaủtung tâm.
        Phối hợp với Phòng GD-ĐT, với UBND các xã để thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục thường xuyên trên địa bàn.
 
CHƯƠNG IV
NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP
 
          Điều 15. Nguyên tắc làm việc:
        Trung tâm làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên.
         Làm việc theo chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành. Cấp phó giúp việc cho cấp trưởng, ký thay cấp trưởng theo lĩnh vực được phân công.
          Người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tại trung tâm gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Giám đốc, Tổ trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới khi cấp dưới của mình có hành vi tiêu cực, tham nhũng.
          Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
          Điều 16. Chế độ hội họp:
  • Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm 01 lần vào đầu năm học.
           - Hội đồng sư phạm 02 tuần họp  01 lần.
          - Tổ chuyên môn 02 tuần họp 01 lần.
          - Tổ Văn phòng 02 tuần họp 01 lần.
          - Hội nghị liên tịch 03 tháng họp 01 lần và họp đột xuất khi cần thiết.
          - Hội đồng thi đua khen thưởng họp cuối học kỳ I và cuối năm học.
          Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trung tâm thì không nằm trong quy định điều này.
          Điều 17. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân:
          1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
          - Không tiếp nhận hoặc giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng.
          - Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp.
          - Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết.
          - Đề nghị Công đoàn tổ chức đối thoại
          - Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trung tâm.
          2. Tiếp công dân:
          - Địa điểm tiếp công dân tại Văn phòng trung tâm.
          - Người tiếp công dân là nhân viên hành chính theo lịch trực hàng tuần.
          - Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.
          -  Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp công dân vào sổ tiếp công dân theo quy định.
 
CHƯƠNG V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
          Điều 18. Điều khoản thi hành:
          Quy chế này được thống nhất thực hiện nghiêm túc trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm.
          Tổ trưởng các Tổ chịu trách nhiệm triển khai quán triệt và thường xuyên nhắc nhở từng thành viên của Tổ việc chấp hành, thực hiện quy chế.
          Việc chấp hành, thực hiện đúng quy chế là một chỉ tiêu trong nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong thành tích thi đua, khen thưởng hàng năm. Những trường hợp vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.
          Quy chế đã được Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường biểu quyết thông qua. Những thay đổi, bổ sung chỉ được điều chỉnh trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của trung tâm.
          Điều 19. Hiệu lực thi hành:
          Quy chế được thực hiện kể từ ngày Giám đốc trung tâm ký quyết định ban hành./.
                                                                                                                          GIÁM ĐỐC


 
                                                                                                                     NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

TRUNG TÂM GDTX B Ý YÊN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở ĐỊA PHƯƠNG

TRUNG TÂM GDTX B Ý YÊNTRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP Ở ĐỊA...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trường nào sẽ có số học sinh giỏi nhất tỉnh ?

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Trường THPT Hải Phong

Trường THPT Trần Hưng Đạo

Trường THPT Cù Chính Lan

Không phải các trường trên